Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu to temat ważny zarówno dla właścicieli samochodów, jak i innych pojazdów. Zasady jego nakładania i pobierania są uregulowane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten zastąpił wcześniejszy podatek drogowy, obowiązujący do 1990 roku.

Więcej
Podatek leśny

Podatek leśny

Podatek leśny, podobnie jak podatek rolny, stanowi integralną część ustawy o lasach i jest typowym podatkiem przychodowo-dochodowym. Jednakże, w przeciwieństwie do innych podatków, podatek leśny jest stosunkowo nietypowy i obowiązuje tylko w niektórych krajach Unii Europejskiej.

Więcej
Opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność przedsiębiorcy

Opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność przedsiębiorcy

W przypadku przedsiębiorcy, który posiada użytki rolne, istnieje zasada, że jest on zobowiązany do ponoszenia obciążeń podatkowych z tego tytułu. Niemniej jednak sam fakt posiadania użytków rolnych nie jest wystarczającą podstawą do nałożenia podatku. Konieczne jest faktyczne wykorzystywanie tych gruntów w działalności gospodarczej.

Więcej