W przypadku przedsiębiorcy, który posiada użytki rolne, istnieje zasada, że jest on zobowiązany do ponoszenia obciążeń podatkowych z tego tytułu. Niemniej jednak sam fakt posiadania użytków rolnych nie jest wystarczającą podstawą do nałożenia podatku. Konieczne jest faktyczne wykorzystywanie tych gruntów w działalności gospodarczej.