Podatek od środków transportu to temat ważny zarówno dla właścicieli samochodów, jak i innych pojazdów. Zasady jego nakładania i pobierania są uregulowane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten zastąpił wcześniejszy podatek drogowy, obowiązujący do 1990 roku.