Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Rada Ministrów ogłosiła nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie 11 października 2019 r. Wprowadza ono zmiany w zasadach kwalifikacji przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, zwłaszcza w obszarze hodowli zwierząt.

Więcej
Opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność przedsiębiorcy

Opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność przedsiębiorcy

W przypadku przedsiębiorcy, który posiada użytki rolne, istnieje zasada, że jest on zobowiązany do ponoszenia obciążeń podatkowych z tego tytułu. Niemniej jednak sam fakt posiadania użytków rolnych nie jest wystarczającą podstawą do nałożenia podatku. Konieczne jest faktyczne wykorzystywanie tych gruntów w działalności gospodarczej.

Więcej