Podatek leśny, podobnie jak podatek rolny, stanowi integralną część ustawy o lasach i jest typowym podatkiem przychodowo-dochodowym. Jednakże, w przeciwieństwie do innych podatków, podatek leśny jest stosunkowo nietypowy i obowiązuje tylko w niektórych krajach Unii Europejskiej.