Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów rolnych

Opodatkowanie nieruchomości gruntów rolnych to ważna kwestia, która regulowana jest przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Kto podlega opodatkowaniu?

Więcej
Opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność przedsiębiorcy

Opodatkowanie użytków rolnych stanowiących własność przedsiębiorcy

W przypadku przedsiębiorcy, który posiada użytki rolne, istnieje zasada, że jest on zobowiązany do ponoszenia obciążeń podatkowych z tego tytułu. Niemniej jednak sam fakt posiadania użytków rolnych nie jest wystarczającą podstawą do nałożenia podatku. Konieczne jest faktyczne wykorzystywanie tych gruntów w działalności gospodarczej.

Więcej