Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Świadczenie pielęgnacyjne dla rolników, Gospodarstwa rolne, Niepełnosprawni członkowie rodziny, Praca na gospodarstwie rolnym, Zmiana przepisów, Rezygnacja z pracy, Warunki ustawowe, Dziecko niepełnosprawne, Świadczenie wspierające, Świadczenie pielęgnacyjne dla dzieci do 18 roku życia, Pełnoletniość dziecka, Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby z niepełnosprawnością, Przejście na nowe świadczenie pielęgnacyjne, Wsparcie dla rodzin z więcej niż jednym dzieckiem wymagającym opieki, Śmierć osoby wspieranej, Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego po śmierci, Kontynuacja wsparcia, Ułatwienia dla rolników, Jakość życia rodzin w Polsce

Świadczenie pielęgnacyjne dla rolników od 2024 roku

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDAŁO WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA ROLNIKÓW, KTÓRYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOTYCZĄ SZCZEGÓLNE WYZWANIA ZWIĄZANE Z OPIEKĄ NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI CZŁONKAMI RODZINY. OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU, ROLNICY BĘDĄ MOGLI UBIEGAĆ SIĘ O TO ŚWIADCZENIE…

Więcej
Aktualizacja uprawnień KOWR, Prywatna ziemia rolna, Nieruchomości rolne, Handel ziemią rolną, Ułatwienia w obrocie ziemią rolą, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Reformy w zarządzaniu nieruchomościami rolnymi

Aktualizacja uprawnień KOWR i nowe przepisy dotyczące handlu prywatną ziemią rolną

AKTUALIZACJA UPRAWNIEŃ KOWR I NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE HANDLU PRYWATNĄ ZIEMIĄ ROLNĄ PRZYNOSZĄ ISTOTNE ZMIANY W POLSKIM PRAWIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH. TE ZMIANY MAJĄ WPŁYW NA OBROTY ZIEMIĄ, DZIERŻAWĘ NA CELE OZE, A TAKŻE UMOŻLIWIAJĄ PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH. REFORMY TE…

Więcej
Dopłaty bezpośrednie w 2023 r.

Dopłaty bezpośrednie w 2023 r.

W 2023 roku nowe regulacje dotyczące dopłat bezpośrednich w rolnictwie. Kryterium rolnika aktywnego zawodowo staje się kluczowym punktem. Porty lotnicze, wodociągi, tereny sportowe i więcej – wykluczone. Czy spełnisz wymagania, by otrzymać wsparcie? To rok wyzwań dla rolników!

Więcej
Dziedziczenie oraz podział gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie oraz podział gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstw rolnych to skomplikowany proces. Przed 14 lutego 2001 r. obowiązywały szczególne warunki. Teraz, po tej dacie, dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych. Czym kierować się, by odziedziczyć gospodarstwo rolne? Dowiedz się więcej o tych krokach i wyjątkach.

Więcej
Odwołanie od protokołu oszacowania szkody łowieckiej

Odwołanie od protokołu oszacowania szkody łowieckiej

Odwołanie od protokołu oszacowania szkody łowieckiej to krok, który umożliwia rolnikom uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania za szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną. To ważne ze względu na ochronę przyrody i zwierząt łownych oraz zapewnienie uczciwego rozliczenia.

Więcej
Prawo łowieckie a godne odszkodowanie

Prawo łowieckie a godne odszkodowanie

Prawo łowieckie reguluje ochronę zwierząt łownych i ich środowiska. W przypadku szkód łowieckich w uprawach rolnych, przewiduje procedury szacowania odszkodowań, jednak mogą one być niesatysfakcjonujące dla właścicieli gruntów.

Więcej
Grupy Producentów Rolnych

Grupy Producentów Rolnych

Zgodnie z ustawą z 15 września 2000 roku, Grupy Producentów Rolnych pełnią kluczową rolę w dostosowywaniu produkcji rolniczej do warunków rynkowych, poprawie efektywności gospodarowania oraz ochronie środowiska naturalnego. Działanie w ramach takiej grupy niesie ze sobą liczne korzyści.

Więcej
Egzekucja komornicza przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo

Egzekucja komornicza przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo

Prawo egzekucji sądowej w Polsce jest precyzyjnie uregulowane przez Kodeks Postępowania Cywilnego. Jednak od 2017 roku obowiązuje także Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które określa przedmioty, należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które są wyłączone spod egzekucji.

Więcej