Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

ARiMR, kredyty, hodowcy, świnie, ASF, program, pożyczki, trzoda chlewna, nieoprocentowane, wsparcie, spłata, zobowiązania, odbudowa, branża, afrykański pomór świń, de minimis, rolnictwo, unijne regulacje, pomoc państwa, wnioski, IV kwartał 2023, wypłata, elastyczność, zadłużenie, gospodarstwo, ARiMR, sektor, katastrofalne skutki, procedury, biura powiatowe, Karolina Nalewaj

Program ARiMR: Bezprocentowe kredyty dla hodowców świń na terenach dotkniętych ASF

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (ARIMR) OGŁOSIŁA WZNOWIENIE PROGRAMU NIEOPROCENTOWANYCH POŻYCZEK DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ (NP2), KTÓRZY UTRZYMYWALI ŚWINIE NA OBSZARACH DOTKNIĘTYCH AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF). PROGRAM MA NA CELU WSPARCIE HODOWCÓW W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH ORAZ ODBUDOWĘ BRANŻY PO STRATACH…

Więcej
ASF, przepisy, hodowcy, środki przeciwdziałania, obowiązki, ograniczenia, dezynfekcja, rejestr, karmienie, zwłoki, dziki, gospodarstwa, wolność, ogrodzenie, dezynfekcja opon, ubój, badania weterynaryjne, Karolina Nalewaj

Walka z ASF: Nowe przepisy wprowadzają szereg zakazów i obowiązków

W CENTRUM LEGISLACJI RZĄDOWEJ ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DOTYCZĄCY ŚRODKÓW PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (DALEJ: ASF). PROJEKT JEST OBSZERNY I NAKŁADA LICZNE OBOWIĄZKI NA HODOWCÓW. Ochrona stada świń przed afrykańskim pomorem wymaga…

Więcej
ARiMR, ekoschematy, wypłaty, płatności, 2023, rolnicy, decyzje, dobrostan zwierząt, powierzchnia, wsparcie finansowe, Unia Europejska, budżet krajowy, zaliczki, aplikacja eWniosekPlus, wnioski, małe gospodarstwa, harmonogram modyfikacji, systemowa kontrola administracyjna, plan strategiczny, termin, czerwiec 2024, Karolina Nalewaj

Kiedy ARiMR dokona wypłaty pieniędzy z ekoschematów 2023?

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (DALEJ: „AGENCJA” LUB „ARIMR”) W DNIU 26 LUTEGO 2024 ROKU PRZYSTĄPIŁA DO NALICZANIA PŁATNOŚCI EKOSCHEMATÓW OBSZAROWYCH. PROCES REALIZACJI PŁATNOŚCI ROZPOCZNIE SIĘ W MARCU BIEŻĄCEGO ROKU. Opracowanie niezbędnych danych do ustalenia stawek płatności dla ekoschematów nastąpiło w…

Więcej
wnioski, rekompensata, produkty rolne, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, niewypłacalność, terminy, procedura, producent rolny, podmioty, składanie wniosków, wymagania, definicja, Fundusz Ochrony Rolnictwa, kryteria, wypłata, przedawnienie, roszczenia, postępowanie upadłościowe, decyzja, wysokość rekompensaty, VAT, elektroniczny wniosek, dokumenty, weryfikacja, Minister Rolnictwa, restrukturyzacja, ePUAP, producent rolniczy, działalność, wyrok sądu, komornik, umorzenie, egzekucja, ugoda sądowa, Karolina Nalewaj

Jak składać wnioski o rekompensatę za niesprzedane produkty rolnicze?

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA (DALEJ: „KOWR”) OD DNIA 1 LUTEGO DO DNIA 31 MARCA BIEŻĄCEGO ROKU AKCEPTUJE APLIKACJE NA REKOMPENSATĘ ZA NIEZAPŁACONE PRODUKTY ROLNE OD NIEWYPŁACALNYCH PODMIOTÓW. ISTOTNE JEST ZROZUMIENIE PROCEDURY SKŁADANIA WNIOSKÓW, KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA, TERMINÓW WYPŁATY REKOMPENSATY ORAZ MOMENTU, KIEDY…

Więcej
budżet, rolnictwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przepisy, dysponowanie środkami finansowymi, Rozporządzenie Ministra, maksymalne sumy ubezpieczenia, uprawy rolnicze, zwierzęta gospodarskie, zboża, kukurydza, rzepak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa, krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zabezpieczenie finansowe, Rozporządzenie Rady Ministrów, dopłaty do składek, wysokość dopłat, olej napędowy, podatek akcyzowy, produkcja rolna, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zarządzanie ryzykiem, umowa ubezpieczenia, gatunek zwierząt, kopie pozwolenia, działalność rolnicza, produkcja drobiu, produkcja świń, Minister Środowiska, Karolina Nalewaj

Uchwalono budżet dla rolnictwa na 2024 rok

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI POINFORMOWAŁO, ŻE OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU WESZŁY W ŻYCIE NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI DLA ROLNICTWA Z BUDŻETU PAŃSTWA. Nowe regulacje, obowiązujące od bieżącego roku to: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia…

Więcej
Nagrody, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Koła Gospodyń Wiejskich, frekwencja, Rozporządzenie Rady Ministrów, ARiMR, pomoc finansowa, polityka państwa, rolnictwo, rozwój wsi, nowelizacja, środki finansowe, Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, wsparcie finansowe, nagrody profrekwencyjne, Karolina Nalewaj

„Nagrody” od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Kół Gospodyń Wiejskich za frekwencję mieszkańców w wyborach przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku

OD DNIA 12 GRUDNIA 2023 ROKU WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 21 LISTOPADA 2024 ROKU ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I SPOSOBÓW REALIZACJI NIEKTÓRYCH ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (dalej: ARiMR). ZMIANY UMOŻLIWIAJĄ ARIMR WYPŁATĘ ŚRODKÓW…

Więcej
Zmniejszenie zużycia pestycydów o 50%, rolnicy, strategia „od pola do stołu”, Europejski Zielony Ład, zrównoważone stosowanie pestycydów, cele do 2030, pestycydy chemiczne, niebezpieczne pestycydy, ryzyko, Unijny plan, uprawy, bezpieczeństwo żywnościowe, obszary nierolnicze, alternatywne modele rolnictwa, ekologiczne zasady, sektor rolnictwa, ilość zużytych substancji czynnych, kraje UE, redukcja kosztów, doradztwo strategiczne, grupy online, oszczędności dla rolników, francuskie rolnictwo, polscy rolnicy, konkurencyjna żywność, utrata pozycji na rynku, uprawy sadownicze, ekologiczność, Karolina Nalewaj

Zmniejszenie zużycia pestycydów o 50%: wyzwania dla rolników

W STRATEGII „OD POLA DO STOŁU” – BĘDĄCEJ JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH FILARÓW EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU – KOMISJA EUROPEJSKA OKREŚLIŁA AMBITNE CELE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO STOSOWANIA PESTYCYDÓW. JEDNYM Z TAKICH CELÓW JEST OGRANICZENIE DO 2030 R. W UE STOSOWANIA PESTYCYDÓW CHEMICZNYCH I…

Więcej
miód, etykieta, nowelizacja, rozporządzenie, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znakowanie, środki spożywcze, pszczelarze, bartnicy, nazwy państw, Unia Europejska, jakość, lokalność, oznaczenia, europejscy pszczelarze, konsumentowie, okres przejściowy, dotychczasowe przepisy, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, państwa w Unii Europejskiej, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Węgry, Włochy, podstawa prawna, 13 października 2023 roku, zmiany, Dziennik Ustaw, pozycja 2233, Karolina Nalewaj

Skąd pochodzi miód? Na etykietach pojawią się informacje dla klienta

18 KWIETNIA 2024 ROKU WEJDZIE W ŻYCIE NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DOTYCZĄCA ZNAKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, CZYLI GŁÓWNIE MIODU. ZASADNICZYM CELEM ROZPORZĄDZENIA JEST POPRAWIENIE IDENTYFIKACJI MIODÓW W SPRAWIE ICH KRAJU POCHODZENIA. PRZYCZYNĄ NOWELIZACJI BYŁY WNIOSKI PSZCZELARZY, KTÓRZY…

Więcej
Działalność rolnicza, Podział gospodarstwa rolnego, Kodeks cywilny, Grunty rolne, Budynki rolnicze, Inwentarz rolny, Współwłasność, Podział fizyczny, Zasady prawidłowej gospodarki rolnej, Likwidacja produkcji rolniczej, Gospodarstwo rolne, Interes społeczno-gospodarczy, Wyrażenie zgody, Sąd, Spłaty, Zniesienie współwłasności, Podział cywilny, Kodeks postępowania cywilnego

Podział gospodarstwa rolnego

JAK PODAJE DEFINICJA ZAWARTA W KODEKSIE CYWILNYM, GOSPODARSTWO ROLNE TO GRUNTY ROLNE WRAZ Z GRUNTAMI LEŚNYMI, BUDYNKAMI LUB ICH CZĘŚCIAMI, URZĄDZENIAMI I INWENTARZEM, JEŻELI STANOWIĄ LUB MOGĄ STANOWIĆ ZORGANIZOWANĄ CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ, ORAZ PRAWAMI ZWIĄZANYMI Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO. JEST TO WAŻNE,…

Więcej
Raport, NIK, import, zboże, Ukraina, Prezes, Marian Banaś, kontrola, organy państwa, rolnictwo, rzepak, agresja Rosji, rząd, systemowe rozwiązania, stabilność rynku rolnego, producenci rolni, embargo, import ukraińskich produktów rolnych, import wzrost, podmioty gospodarcze, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Finansów, sytuacja rynku, bezpieczeństwo żywnościowe, Krajowa Administracja Skarbowa, legislacja, współpraca, opłacalność, cła, porty morskie, Henryk Kowalczyk, decyzje producentów, ceny, koszty produkcji, strategia, kryzysy rolnicze, polityka rolna, planowanie, analiza rynków, Karolina Nalewaj

Raport NIK ws. importu zboża z Ukrainy

W DNIU 07.11.2023 R. PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI MARIAN BANAŚ ZATWIERDZIŁ INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI „DZIAŁANIA ORGANÓW PAŃSTWA W ZAKRESIE IMPORTU I OBROTU ZBOŻA I RZEPAKU Z UKRAINY”. PASIKONIKOWATYCH, BĘDĄCEGO REPREZENTANTEM NOWEJ KATEGORII ŻYWNOŚCI, Z PODPISEM „ZAWIERA OWADY JADALNE”. „Działania Ministra…

Więcej