Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Działalność rolnicza, Podział gospodarstwa rolnego, Kodeks cywilny, Grunty rolne, Budynki rolnicze, Inwentarz rolny, Współwłasność, Podział fizyczny, Zasady prawidłowej gospodarki rolnej, Likwidacja produkcji rolniczej, Gospodarstwo rolne, Interes społeczno-gospodarczy, Wyrażenie zgody, Sąd, Spłaty, Zniesienie współwłasności, Podział cywilny, Kodeks postępowania cywilnego

Podział gospodarstwa rolnego

JAK PODAJE DEFINICJA ZAWARTA W KODEKSIE CYWILNYM, GOSPODARSTWO ROLNE TO GRUNTY ROLNE WRAZ Z GRUNTAMI LEŚNYMI, BUDYNKAMI LUB ICH CZĘŚCIAMI, URZĄDZENIAMI I INWENTARZEM, JEŻELI STANOWIĄ LUB MOGĄ STANOWIĆ ZORGANIZOWANĄ CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ, ORAZ PRAWAMI ZWIĄZANYMI Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO. JEST TO WAŻNE,…

Więcej