Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

Rada Ministrów ogłosiła nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie 11 października 2019 r. Wprowadza ono zmiany w zasadach kwalifikacji przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, zwłaszcza w obszarze hodowli zwierząt.

Więcej
Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

W kontekście aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenach gospodarstw rolnych, należy rozważyć, czy rolnik prowadzący takie gospodarstwo może dokonać wycinki drzew bez konieczności uzyskania stosownego zezwolenia.

Więcej