Rada Ministrów ogłosiła nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie 11 października 2019 r. Wprowadza ono zmiany w zasadach kwalifikacji przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, zwłaszcza w obszarze hodowli zwierząt.