Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

ochrona lasów, nowe przepisy, sądowa kontrola, plany urządzenia lasu, Lasy Państwowe, wycinka drzew, sądy administracyjne, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje ekologiczne, Konwencja z Aarhus, prawo Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości UE, dyrektywa siedliskowa, partycypacja społeczna, obszary Natura 2000, kontrola społeczna, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, demokratyzacja procesów decyzyjnych, zarządzanie zasobami leśnymi, Fundacja Lasy i Obywatele, interaktywna mapa, wycinka drzew 2024, monitorowanie decyzji, ochrona środowiska, Karolina Nalewaj

Ochrona lasów: Nowe przepisy zapewnią sądową kontrolę planów urządzenia lasu

UAKTUALNIE W POLSCE BRAKUJE MOŻLIWOŚCI ZASKARŻENIA PLANÓW URZĄDZENIA LASU, W KTÓRYCH LASY PAŃSTWOWE USTALAJĄ KLUCZOWE DECYZJE, TAKIE JAK WYCINKA DRZEW. BRAK MOŻLIWOŚCI KWESTIONOWANIA TYCH PLANÓW W SĄDACH ADMINISTRACYJNYCH NARUSZA PODSTAWOWE ZASADY DEMOKRATYCZNE I ŚRODOWISKOWE. W ODPOWIEDZI NA TO WYZWANIE, MINISTERSTWO KLIMATU…

Więcej
Ochrona, oznaczenia geograficzne, UE, przepisy, regionalne produkty, żywność, napoje, Karolina Nalewaj

Ochrona oznaczeń geograficznych żywności i napojów w UE: Nowe przepisy już wprowadzone

UNIA EUROPEJSKA, STALE DĄŻĄCA DO ZWIĘKSZENIA OCHRONY I PROMOCJI SWOICH REGIONALNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW, PRZYJĘŁA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH. ROZPORZĄDZENIE UNII EUROPEJSKIEJ, FORMALNIE ZATWIERDZONE PRZEZ RADĘ UE DNIA 26 MARCA BR., WPROWADZA SZEREG ZMIAN MAJĄCYCH NA CELU WZMOCNIENIE…

Więcej
Dopłaty bezpośrednie, 2024 r., zmiany, ARiMR, Polska, rolnicy, WPR, Plan Strategiczny, 2023-2027, GAEC, płatności, młodzi rolnicy, produkcja zwierzęca, spółdzielnie, ekoschematy obszarowe, dobrostan zwierząt, interwencje leśne, interwencje zadrzewieniowe, rolnictwo ekologiczne, Karolina Nalewaj

Dopłaty bezpośrednie w 2024 r. Wszystko na temat zmian

15 MARCA BR. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (DALEJ: ARIMR) ROZPOCZĘŁA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPŁATY NA 2024 R. AGENCJA PODAŁA, ŻE DO 26 MARCA POLSCY ROLNICY ZŁOŻYLI JUŻ W SUMIE PONAD 34 TYS. WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOPŁAT BEZPOŚREDNICH I OBSZAROWYCH. TERMIN…

Więcej