15 MARCA BR. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (DALEJ: ARIMR) ROZPOCZĘŁA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPŁATY NA 2024 R. AGENCJA PODAŁA, ŻE DO 26 MARCA POLSCY ROLNICY ZŁOŻYLI JUŻ W SUMIE PONAD 34 TYS. WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOPŁAT BEZPOŚREDNICH I OBSZAROWYCH. TERMIN…