Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

ochrona lasów, nowe przepisy, sądowa kontrola, plany urządzenia lasu, Lasy Państwowe, wycinka drzew, sądy administracyjne, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje ekologiczne, Konwencja z Aarhus, prawo Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości UE, dyrektywa siedliskowa, partycypacja społeczna, obszary Natura 2000, kontrola społeczna, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, demokratyzacja procesów decyzyjnych, zarządzanie zasobami leśnymi, Fundacja Lasy i Obywatele, interaktywna mapa, wycinka drzew 2024, monitorowanie decyzji, ochrona środowiska, Karolina Nalewaj

Ochrona lasów: Nowe przepisy zapewnią sądową kontrolę planów urządzenia lasu

UAKTUALNIE W POLSCE BRAKUJE MOŻLIWOŚCI ZASKARŻENIA PLANÓW URZĄDZENIA LASU, W KTÓRYCH LASY PAŃSTWOWE USTALAJĄ KLUCZOWE DECYZJE, TAKIE JAK WYCINKA DRZEW. BRAK MOŻLIWOŚCI KWESTIONOWANIA TYCH PLANÓW W SĄDACH ADMINISTRACYJNYCH NARUSZA PODSTAWOWE ZASADY DEMOKRATYCZNE I ŚRODOWISKOWE. W ODPOWIEDZI NA TO WYZWANIE, MINISTERSTWO KLIMATU…

Więcej
zmiany, płatności rolnośrodowiskowe, nowelizacja, Rozporządzenie, rolnicy, kar, plan działalności rolnośrodowiskowej, ARiMR, dokumenty, ochrona siedlisk, Natura 2000, dokumentacja przyrodnicza, interwencje, refundacja kosztów transakcyjnych, pasternak, rośliny, interwencje, wieloletnie pasy kwietne, wspólna polityka rolna, Karolina Nalewaj

Przed nami zmiany w płatnościach rolnośrodowiskowych

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH PRZYNOSI SZEREG ISTOTNYCH ZMIAN, KTÓRE MAJĄ NA CELU USPRAWNIENIE I DOSTOSOWANIE PROCEDUR DO POTRZEB ROLNIKÓW ORAZ EFEKTYWNIEJSZE ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023 – 2027. Jedną z kluczowych zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji jest…

Więcej