UNIA EUROPEJSKA, STALE DĄŻĄCA DO ZWIĘKSZENIA OCHRONY I PROMOCJI SWOICH REGIONALNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW, PRZYJĘŁA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH. ROZPORZĄDZENIE UNII EUROPEJSKIEJ, FORMALNIE ZATWIERDZONE PRZEZ RADĘ UE DNIA 26 MARCA BR., WPROWADZA SZEREG ZMIAN MAJĄCYCH NA CELU WZMOCNIENIE…