Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Dopłaty bezpośrednie, 2024 r., zmiany, ARiMR, Polska, rolnicy, WPR, Plan Strategiczny, 2023-2027, GAEC, płatności, młodzi rolnicy, produkcja zwierzęca, spółdzielnie, ekoschematy obszarowe, dobrostan zwierząt, interwencje leśne, interwencje zadrzewieniowe, rolnictwo ekologiczne, Karolina Nalewaj

Dopłaty bezpośrednie w 2024 r. Wszystko na temat zmian

15 MARCA BR. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (DALEJ: ARIMR) ROZPOCZĘŁA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPŁATY NA 2024 R. AGENCJA PODAŁA, ŻE DO 26 MARCA POLSCY ROLNICY ZŁOŻYLI JUŻ W SUMIE PONAD 34 TYS. WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOPŁAT BEZPOŚREDNICH I OBSZAROWYCH. TERMIN…

Więcej
zmiany, płatności rolnośrodowiskowe, nowelizacja, Rozporządzenie, rolnicy, kar, plan działalności rolnośrodowiskowej, ARiMR, dokumenty, ochrona siedlisk, Natura 2000, dokumentacja przyrodnicza, interwencje, refundacja kosztów transakcyjnych, pasternak, rośliny, interwencje, wieloletnie pasy kwietne, wspólna polityka rolna, Karolina Nalewaj

Przed nami zmiany w płatnościach rolnośrodowiskowych

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH PRZYNOSI SZEREG ISTOTNYCH ZMIAN, KTÓRE MAJĄ NA CELU USPRAWNIENIE I DOSTOSOWANIE PROCEDUR DO POTRZEB ROLNIKÓW ORAZ EFEKTYWNIEJSZE ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023 – 2027. Jedną z kluczowych zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji jest…

Więcej