Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Ministerstwo rolnictwa, żywność, owady, oznakowanie żywności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przepisy, projekt rozporządzenia, znak graficzny, identyfikacja konsumentów, półki sklepowe, rodzina pasikonikowatych, kategoria żywności, "Zawiera owady jadalne", Rządowe Centrum Legislacji, Analiza Skutków Regulacji, ryzyko wprowadzenia w błąd, zakupy, wejście w życie, producenci żywności, opakowania, etykiety, transparentność oznaczeń, rynek spożywczy, Karolina Nalewaj

Ministerstwo rolnictwa: Żywność zawierająca owady będzie specjalnie oznakowana

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLANUJE WPROWADZENIE ISTOTNYCH ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI, KTÓRA ZAWIERA JADALNE OWADY. ZGODNIE Z PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA, PRODUKTY TE BĘDĄ OBOWIĄZKOWO OPATRZONE SPECJALNYM ZNAKIEM GRAFICZNYM, KTÓRY UŁATWI KONSUMENTOM ICH SZYBKĄ IDENTYFIKACJĘ NA PÓŁKACH SKLEPOWYCH. ZNAK TEN…

Więcej
Nowy projekt rozporządzenia, dopłaty ubezpieczeń, uprawy rolnicze, zwierzęta gospodarskie, Ministerstwo Rolnictwa, konsultacje publiczne, maksymalna wysokość dopłat, 65%, składki ubezpieczeniowe, 920,5 mln zł, ubezpieczenia upraw rolnych, ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, stawki taryfowe, ustawy o ubezpieczeniach, rodzaje ryzyka, zakłady ubezpieczeń, budżet państwa, powierzchnia ubezpieczonych upraw, umowy ubezpieczenia, niski odsetek rolników, Rada Ministrów, wysokość dopłat, 30 listopada, dane dotyczące ubezpieczeń, 4,07 mln ha, liczba umów, 22,5 mln szt. zwierząt, wejście w życie, 14 dni, Karolina Nalewaj

Nowy projekt rozporządzenia: 920 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń na uprawy i zwierzęta gospodarskie

NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYSOKOŚCI DOPŁAT DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2024 R. PRZYGOTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA TRAFIŁ DO KONSULTACJI PUBLICZNYCH. ROZPORZĄDZENIE OKREŚLA MAKSYMALNĄ WYSOKOŚĆ DOPŁAT, TJ. DO 65% DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA…

Więcej