Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Ministerstwo rolnictwa: Żywność zawierająca owady będzie specjalnie oznakowana

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLANUJE WPROWADZENIE ISTOTNYCH ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI, KTÓRA ZAWIERA JADALNE OWADY. ZGODNIE Z PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA, PRODUKTY TE BĘDĄ OBOWIĄZKOWO OPATRZONE SPECJALNYM ZNAKIEM GRAFICZNYM, KTÓRY UŁATWI KONSUMENTOM ICH SZYBKĄ IDENTYFIKACJĘ NA PÓŁKACH SKLEPOWYCH. ZNAK TEN PRZEDSTAWIA OWADA Z RODZINY PASIKONIKOWATYCH, BĘDĄCEGO REPREZENTANTEM NOWEJ KATEGORII ŻYWNOŚCI, Z PODPISEM „ZAWIERA OWADY JADALNE”.

Ministerstwo rolnictwa, żywność, owady, oznakowanie żywności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przepisy, projekt rozporządzenia, znak graficzny, identyfikacja konsumentów, półki sklepowe, rodzina pasikonikowatych, kategoria żywności, "Zawiera owady jadalne", Rządowe Centrum Legislacji, Analiza Skutków Regulacji, ryzyko wprowadzenia w błąd, zakupy, wejście w życie, producenci żywności, opakowania, etykiety, transparentność oznaczeń, rynek spożywczy
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt rozporządzenia opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji ma na celu zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd oraz umożliwienie im szybkiego rozpoznania produktów z nową kategorią żywności już podczas zakupów.

W Analizie Skutków Regulacji (ASR) projektu podkreślono, że istniała pilna potrzeba stworzenia takiego oznakowania, które umożliwi konsumentom bezbłędne odróżnienie produktów zawierających owady jadalne od pozostałych „już na pierwszy rzut oka w sklepie”. Istotnym aspektem jest również ochrona konsumentów przed przypadkowym nabyciem żywności niezgodnej z ich preferencjami.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 30 dni od daty jego ogłoszenia. W praktyce oznacza to, że producenci żywności zawierającej jadalne owady będą zobowiązani dostosować swoje opakowania i etykiety do nowych przepisów w stosunkowo krótkim czasie.

Wprowadzenie opisanych wyżej zmian ma za zadanie – poza kwestią poprawy identyfikowalności czy bezpieczeństwa konsumentów – przyczynić się do większej transparentności oznaczeń produktów na rynku spożywczym.

Karolina Nalewaj

Autor tekstuKarolina Nalewaj

Karolina Nalewaj jest asystentem prawnym w Kancelarii Turcza.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa rolnego.