NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYSOKOŚCI DOPŁAT DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2024 R. PRZYGOTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA TRAFIŁ DO KONSULTACJI PUBLICZNYCH. ROZPORZĄDZENIE OKREŚLA MAKSYMALNĄ WYSOKOŚĆ DOPŁAT, TJ. DO 65% DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA…