Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Nowy projekt rozporządzenia: 920 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń na uprawy i zwierzęta gospodarskie

NOWY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYSOKOŚCI DOPŁAT DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2024 R. PRZYGOTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA TRAFIŁ DO KONSULTACJI PUBLICZNYCH. ROZPORZĄDZENIE OKREŚLA MAKSYMALNĄ WYSOKOŚĆ DOPŁAT, TJ. DO 65% DO SKŁADEK Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH O UBEZPIECZENIACH UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA ROK 2024. NA TEN CEL ZAPLANOWANA ZOSTAŁA KWOTA W WYSOKOŚCI 920,5 MLN ZŁ. OBECNIE JEDYNIE BLISKO 17% ROLNIKÓW KORZYSTA Z W/W UBEZPIECZENIA Z DOPŁATĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Wysokość dopłat do ubezpieczeń

Według ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia należą się rolnikom w wysokości do 65% składki, tylko wtedy, gdy producent rolny zawarł umowę ubezpieczenia zawierającą pakiet tzw. rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej, która nie przekracza 9% sumy ubezpieczenia. W sytuacji, gdy uprawy są prowadzone na użytkach rolnych klasy V i VI, można ustalić wyższe stawki taryfowe – 12% i 15% całkowitej sumy ubezpieczenia dla tych upraw. Po przekroczeniu wskazanych stawek, dopłata będzie obniżana w sposób proporcjonalny. W kwestii ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują rolnikom w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

„W celu zachęcenia producentów rolnych do zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, a tym samym zabezpieczenia prowadzonej przez nich produkcji, przyjęto w projekcie rozporządzenia maksymalny poziom dopłat do składek ubezpieczenia określony w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich” – czytamy w projekcie ustawy.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem wykonawczym do ustawy stawki maksymalnych sum ubezpieczenia w 2023 r. wynoszą:

Nowy projekt rozporządzenia, dopłaty ubezpieczeń, uprawy rolnicze, zwierzęta gospodarskie, Ministerstwo Rolnictwa, konsultacje publiczne, maksymalna wysokość dopłat, 65%, składki ubezpieczeniowe, 920,5 mln zł, ubezpieczenia upraw rolnych, ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, stawki taryfowe, ustawy o ubezpieczeniach, rodzaje ryzyka, zakłady ubezpieczeń, budżet państwa, powierzchnia ubezpieczonych upraw, umowy ubezpieczenia, niski odsetek rolników, Rada Ministrów, wysokość dopłat, 30 listopada, dane dotyczące ubezpieczeń, 4,07 mln ha, liczba umów, 22,5 mln szt. zwierząt, wejście w życie, 14 dni
Nowy projekt rozporządzenia, dopłaty ubezpieczeń, uprawy rolnicze, zwierzęta gospodarskie, Ministerstwo Rolnictwa, konsultacje publiczne, maksymalna wysokość dopłat, 65%, składki ubezpieczeniowe, 920,5 mln zł, ubezpieczenia upraw rolnych, ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, stawki taryfowe, ustawy o ubezpieczeniach, rodzaje ryzyka, zakłady ubezpieczeń, budżet państwa, powierzchnia ubezpieczonych upraw, umowy ubezpieczenia, niski odsetek rolników, Rada Ministrów, wysokość dopłat, 30 listopada, dane dotyczące ubezpieczeń, 4,07 mln ha, liczba umów, 22,5 mln szt. zwierząt, wejście w życie, 14 dni

Niski odsetek rolników ubezpiecza swoje uprawy i zwierzęta

W uzasadnieniu omawianego rozporządzenia (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich) nowe przepisy nakładają na Radę Ministrów obowiązek określenia do dnia 30 listopada każdego roku wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, na rok następny). Z kolei zgodnie z danymi, które dotyczą ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa czytamy, że powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi rocznie jedynie ok. 4,07 mln ha, a zwieranych jest ok. 218 800 szt. umów ubezpieczenia upraw rolnych, za to liczba ubezpieczonych zwierząt w polskich gospodarstwach wynosi ok. 22,5 mln szt. rocznie (większość stanowi drób), z liczbą zawartych umów ok. 882 szt.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Karolina Nalewaj

Autor tekstuKarolina Nalewaj

Karolina Nalewaj jest asystentem prawnym w Kancelarii Turcza.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa rolnego.