W kontekście aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenach gospodarstw rolnych, należy rozważyć, czy rolnik prowadzący takie gospodarstwo może dokonać wycinki drzew bez konieczności uzyskania stosownego zezwolenia.