Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Działalność rolnicza, Podział gospodarstwa rolnego, Kodeks cywilny, Grunty rolne, Budynki rolnicze, Inwentarz rolny, Współwłasność, Podział fizyczny, Zasady prawidłowej gospodarki rolnej, Likwidacja produkcji rolniczej, Gospodarstwo rolne, Interes społeczno-gospodarczy, Wyrażenie zgody, Sąd, Spłaty, Zniesienie współwłasności, Podział cywilny, Kodeks postępowania cywilnego

Podział gospodarstwa rolnego

JAK PODAJE DEFINICJA ZAWARTA W KODEKSIE CYWILNYM, GOSPODARSTWO ROLNE TO GRUNTY ROLNE WRAZ Z GRUNTAMI LEŚNYMI, BUDYNKAMI LUB ICH CZĘŚCIAMI, URZĄDZENIAMI I INWENTARZEM, JEŻELI STANOWIĄ LUB MOGĄ STANOWIĆ ZORGANIZOWANĄ CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ, ORAZ PRAWAMI ZWIĄZANYMI Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO. JEST TO WAŻNE,…

Więcej
Egzekucja komornicza przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo

Egzekucja komornicza przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo

Prawo egzekucji sądowej w Polsce jest precyzyjnie uregulowane przez Kodeks Postępowania Cywilnego. Jednak od 2017 roku obowiązuje także Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, które określa przedmioty, należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które są wyłączone spod egzekucji.

Więcej
Egzekucja z ruchomości rolnika

Egzekucja z ruchomości rolnika

W ramach polskiego systemu prawnego, egzekucja z ruchomości rolnika, który prowadzi gospodarstwo rolne, jest regulowana przez Kodeks Postępowania Cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. W tej publikacji omawiamy główne aspekty tego procesu.

Więcej
Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

Wycinka drzew na terenach gospodarstw rolnych

W kontekście aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów na terenach gospodarstw rolnych, należy rozważyć, czy rolnik prowadzący takie gospodarstwo może dokonać wycinki drzew bez konieczności uzyskania stosownego zezwolenia.

Więcej