W STRATEGII „OD POLA DO STOŁU” – BĘDĄCEJ JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH FILARÓW EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU – KOMISJA EUROPEJSKA OKREŚLIŁA AMBITNE CELE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO STOSOWANIA PESTYCYDÓW. JEDNYM Z TAKICH CELÓW JEST OGRANICZENIE DO 2030 R. W UE STOSOWANIA PESTYCYDÓW CHEMICZNYCH I…