Właściciele gruntów rolnych i leśnych mają obowiązek współpracować z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w celu zabezpieczenia gruntów przed szkodami łowieckimi, takie jak zgoda na budowę ogrodzeń lub stosowanie środków odstraszających zwierzynę.