Zgodnie z ustawą z 15 września 2000 roku, Grupy Producentów Rolnych pełnią kluczową rolę w dostosowywaniu produkcji rolniczej do warunków rynkowych, poprawie efektywności gospodarowania oraz ochronie środowiska naturalnego. Działanie w ramach takiej grupy niesie ze sobą liczne korzyści.