MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDAŁO WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA ROLNIKÓW, KTÓRYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOTYCZĄ SZCZEGÓLNE WYZWANIA ZWIĄZANE Z OPIEKĄ NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI CZŁONKAMI RODZINY. OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU, ROLNICY BĘDĄ MOGLI UBIEGAĆ SIĘ O TO ŚWIADCZENIE…