Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Świadczenie pielęgnacyjne dla rolników od 2024 roku

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDAŁO WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA ROLNIKÓW, KTÓRYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOTYCZĄ SZCZEGÓLNE WYZWANIA ZWIĄZANE Z OPIEKĄ NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI CZŁONKAMI RODZINY. OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU, ROLNICY BĘDĄ MOGLI UBIEGAĆ SIĘ O TO ŚWIADCZENIE BEZ KONIECZNOŚCI REZYGNACJI Z PRACY NA GOSPODARSTWIE ROLNYM. TO ZNACZĄCA ZMIANA, KTÓRA POZWOLI ROLNIKOM SKUPIĆ SIĘ NA SWOJEJ PRACY ZAWODOWEJ, JEDNOCZEŚNIE POZBAWIAJĄC ICH PRAWA DO OPIEKI NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI CZŁONKAMI RODZINY.

Dotychczas obowiązujące przepisy stanowiły, że aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, osoba sprawująca opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny była zmuszona zrezygnować z pracy lub innej formy pracy zarobkowej. To ograniczenie sprawiło, że wiele osób z gospodarstw rolnych musiało podjąć trudną decyzję między swoją pracą na roli a opieką nad swoimi bliskimi. Jednak od 1 stycznia 2024 roku, nowe przepisy znoszą ten obowiązek. Rolnicy niezależnie od wielkości swojego gospodarstwa rolnego, nie będą już zmuszeni rezygnować z pracy na roli, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.

Warto pamiętać o warunkach. Zmiana w przepisach dotyczy wyłącznie rolników, którzy nie wykonują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zdefiniowanej w odpowiednich przepisach. Inaczej mówiąc, ci, którzy pracują w gospodarstwach rolnych, nadal będą uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego, o ile spełnią pozostałe warunki ustawowe.

Do 18 roku życia dziecka, rolnik, tak samo jak każdy inny beneficjent, może pobierać świadczenie pielęgnacyjne i nadal pracować na gospodarstwie rolnym. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, świadczenie pielęgnacyjne wygaśnie. Jednak osoba z niepełnosprawnością będzie miała możliwość ubiegania się o świadczenie wspierające, które zostanie przypisane bezpośrednio do niej.

Jeśli rolnik woli pozostać na „starym” świadczeniu pielęgnacyjnym, co oznacza rezygnację z pracy na roli, jego dziecko po osiągnięciu 18 roku życia nie otrzyma świadczenia wspierającego. Niemniej jednak, rolnik będzie miał prawo do „starego” świadczenia pielęgnacyjnego do czasu, kiedy jego dziecko osiągnie pełnoletniość. Może to oznaczać, że niepełnosprawne dziecko będzie nadal korzystać z wsparcia w opiece przez ten okres.

Co więcej, rolnik będzie miał prawo do przejścia na „nowe” świadczenie pielęgnacyjne w dowolnym momencie. Oznacza to, że będzie mógł otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne i jednocześnie pracować na gospodarstwie rolnym. To ważne udogodnienie dla rolników, którzy nie muszą już wybierać między pracą a opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Kolejną istotną zmianą jest to, że od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać na każde uprawnione dziecko w rodzinie, a nie jak wcześniej tylko na jedno. To zwiększa dostęp do wsparcia dla rodzin, które mają więcej niż jedno dziecko wymagające opieki. Warto również zwrócić uwagę, że nowe przepisy mówią o tym, że w przypadku śmierci osoby wspieranej, opiekun zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca, w którym zmarła osoba wspierana. Zmiana ta ma na celu umożliwienie kontynuacji wsparcia w tym okresie. Dzięki zmianie, rolnicy będą mieć pewność, że będą mogli kontynuować swoją pracę na roli, niezależnie od wielkości swojego gospodarstwa, nie rezygnując z prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Jest to krok w kierunku ułatwienia życia rolnikom i innych opiekunom niepełnosprawnych członków rodziny. Od nowego roku, rolnicy nie będą musieli podejmować trudnej decyzji między pracą a opieką nad swoimi bliskimi. Wspomniana modyfikacja w systemie świadczeń pielęgnacyjnych przyczyni się do poprawy jakości życia wielu rodzin w Polsce.

Karolina Nalewaj

Autor tekstuKarolina Nalewaj

Karolina Nalewaj jest asystentem prawnym w Kancelarii Turcza.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa rolnego.

Pytania? Indywidualna konsultacja z ekspertem w cenie 150 zł/30 min.