Odwołanie od protokołu oszacowania szkody łowieckiej to krok, który umożliwia rolnikom uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania za szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę łowną. To ważne ze względu na ochronę przyrody i zwierząt łownych oraz zapewnienie uczciwego rozliczenia.