W ramach polskiego systemu prawnego, egzekucja z ruchomości rolnika, który prowadzi gospodarstwo rolne, jest regulowana przez Kodeks Postępowania Cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. W tej publikacji omawiamy główne aspekty tego procesu.