Prawo łowieckie reguluje ochronę zwierząt łownych i ich środowiska. W przypadku szkód łowieckich w uprawach rolnych, przewiduje procedury szacowania odszkodowań, jednak mogą one być niesatysfakcjonujące dla właścicieli gruntów.