Nowe Zasady Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych: Co Należy Wiedzieć? Nowelizacja ustawy z 2019 r. wprowadziła nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych, wspierający spożycie roślin oleistych, przetworów z nich oraz produktów pszczelich.