Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Uchwalono budżet dla rolnictwa na 2024 rok

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI POINFORMOWAŁO, ŻE OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU WESZŁY W ŻYCIE NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE DYSPONOWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI DLA ROLNICTWA Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Nowe regulacje, obowiązujące od bieżącego roku to:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2602).

Rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące maksymalnych sum ubezpieczenia na rok 2024 w sektorze rolnictwa. Zgodnie z przepisami, ustalono szczegółowe kwoty na 1 hektar dla różnych rodzajów upraw rolnych, takich jak zboża, kukurydza, rzepak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, oraz rośliny strączkowe. Dodatkowo, określono maksymalne sumy ubezpieczenia na 1 sztukę dla różnych gatunków zwierząt, obejmujące bydło, konie, owce, kozy, świnie, kurczaki, kaczki, gęsi, indyki oraz strusie.

Rozporządzenie opiera się na przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Warto zauważyć, że te regulacje mają na celu zapewnić rolnikom odpowiednie zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty plonów czy szkód w stadach zwierząt

Pełna treść Rozporządzenia znajduje się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002602.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2562).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2023 r. precyzuje zasady dotyczące wysokości dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok 2024. Zgodnie z ustalonymi przepisami, dopłata wynosi 65% składki na każdy hektar uprawy dla różnych rodzajów roślin, takich jak zboża, kukurydza, rzepak czy chmiel. Ponadto, przewidziano także dopłatę w wysokości 65% składki na każdą sztukę zwierzęcia, obejmując gatunki takie jak bydło, konie, owce, kóz, drobiu czy świnie.

Pełna treść Rozporządzenia znajduje się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002562/O/D20232562.pdf.

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2674).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2023 r. określa stawkę zwrotu podatku akcyzowego na olej napędowy używany do produkcji rolnej w 2024 r. Zgodnie z ustawą z 10 marca 2006 r., ustalono stawkę na poziomie 1,46 zł za każdy litr oleju. Nowe przepisy wchodzą w życie od dnia następującego po ogłoszeniu rozporządzenia.

Pełna treść Rozporządzenia znajduje się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod linkiem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002674/O/D20232674.pdf.

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2023 poz. 2640).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 grudnia 2023 r. wprowadza zmiany w rozporządzeniu z 31 marca 2022 r. dotyczącym szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W Rozporządzeniu zmienia się brzmienie dotyczące wymagań dotyczących umowy ubezpieczenia, obejmującej szczegóły dotyczące sumy ubezpieczenia, liczby i gatunku ubezpieczonych zwierząt z gatunku drobiu, bydła lub świń oraz wysokości składki z tytułu ubezpieczenia.

Rozporządzenie wprowadza obowiązek posiadania kopii pozwolenia zintegrowanego związanej z prowadzeniem działalności rolniczej, zwłaszcza w zakresie produkcji drobiu lub świń, zgodnie z przepisami Ministra Środowiska.

Karolina Nalewaj

Autor tekstuKarolina Nalewaj

Karolina Nalewaj jest asystentem prawnym w Kancelarii Turcza.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa rolnego.

Pytania? Indywidualna konsultacja z ekspertem w cenie 150 zł/30 min.

Komentarz (1)

Budżet dla rolnictwa na 2024 rok | KANCELARIA TURCZA
2024-02-19

[…] które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na agroprawnik.pl, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na temat nowych […]