Dziedziczenie gospodarstw rolnych to skomplikowany proces. Przed 14 lutego 2001 r. obowiązywały szczególne warunki. Teraz, po tej dacie, dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych. Czym kierować się, by odziedziczyć gospodarstwo rolne? Dowiedz się więcej o tych krokach i wyjątkach.