Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Rząd przyjmuje ustawę „Lokalna półka”. Więcej polskich produktów w sklepach

PODCZAS POSIEDZENIA RADY MINISTRÓW W DNIU 1 GRUDNIA BR. RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY PRZEDŁOŻONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, KTÓRY DOTYCZY PROJEKTU PN. „LOKALNA PÓŁKA”. „BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI JEST NASZYM PRIORYTETEM, A TEN PROJEKT SŁUŻY WZMOCNIENIU POZYCJI ROLNIKA W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM” – ZAKOMUNIKOWAŁA MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI, ANNA GEMBICKA, PODCZAS KONFERENCJI PRASOWEJ PO ZAKOŃCZENIU OBRAD RADY MINISTRÓW. NOWA SZEFOWA RESORTU ROLNICTWA PODKREŚLIŁA RÓWNIEŻ: „WAŻNE, BY KONSUMENCI WIEDZIELI, SKĄD POCHODZĄ PRODUKTY, KTÓRE KUPUJĄ. DLATEGO CHCEMY, BY LOKALNE PRODUKTY BYŁY OZNACZANE POLSKĄ FLAGĄ. MUSIMY ZWIĘKSZYĆ OPŁACALNOŚĆ W ROLNICTWIE, RÓWNIE WAŻNE BĘDĄ WIĘC KAMPANIE INFORMACYJNE”.

Co zakłada projekt „Lokalna półka”?

Jak czytamy na rządowej stronie internetowej gov.pl, dzięki rozwiązaniom, które zostały zawarte w w/w projekcie będzie możliwe maksymalne skrócenie drogi transportu produktów „od pola po sam stół”. W praktyce oznacza to pominięcie pośredników, aby cały zysk ze sprzedaży mógł trafić do polskich rolników. Projekt nakłada również na markety obowiązek posiadania w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Dodatkowo projekt zakłada:

  • Zapewnienie konsumentom dostępu do lokalnych, polskich produktów,
  • Skrócenie łańcucha dostaw żywności. Przyczyni się do większej odporności dostaw na kryzysy oraz zapewni bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie lokalnym,
  • Zapewnienie w jednostkach handlu detalicznego sprzedaży takich produktów lokalnych, jak: owoce i warzywa, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne oraz pieczywo – nie mniej niż 2/3 danej kategorii produktu rolno-spożywczego w danym rok: w pierwszej kolejności w ramach powiatu i powiatów przyległych; w drugiej kolejności w ramach województwa i województw do niego przyległych; w trzeciej kolejności w ramach województw przyległych do województw przyległych,
  • Zobowiązanie sprzedawców żywności do prowadzenia w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2 kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie produktów lokalnych co najmniej raz w roku.
  • Umieszczanie na produktach lokalnych grafiki przedstawiającej flagę Rzeczpospolitej Polskiej[1].

Przedsiębiorcy zostaną również zobowiązani do aktywnego prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych dot. produktów lokalnych przynajmniej raz w roku, przez co najmniej dwa następujące po sobie tygodnie, a także –do umieszczania na lokalnych produktach grafiki z flagą Rzeczpospolitej Polskiej.

Aprobaty projektowi „Lokalna półka” udzielił już p. Jacek Zarzecki, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego na własnym profilu na Twitterze.

[1] Decyzje Rady Ministrów, gov.pl [online], dostęp: 04.12.2023r.: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/decyzje-rady-ministrow4.

Karolina Nalewaj

Autor tekstuKarolina Nalewaj

Karolina Nalewaj jest asystentem prawnym w Kancelarii Turcza.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa rolnego.

Pytania? Indywidualna konsultacja z ekspertem w cenie 150 zł/30 min.