JAK PODAJE DEFINICJA ZAWARTA W KODEKSIE CYWILNYM, GOSPODARSTWO ROLNE TO GRUNTY ROLNE WRAZ Z GRUNTAMI LEŚNYMI, BUDYNKAMI LUB ICH CZĘŚCIAMI, URZĄDZENIAMI I INWENTARZEM, JEŻELI STANOWIĄ LUB MOGĄ STANOWIĆ ZORGANIZOWANĄ CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ, ORAZ PRAWAMI ZWIĄZANYMI Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO. JEST TO WAŻNE,…