OD DNIA 12 GRUDNIA 2023 ROKU WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 21 LISTOPADA 2024 ROKU ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I SPOSOBÓW REALIZACJI NIEKTÓRYCH ZADAŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (dalej: ARiMR). ZMIANY UMOŻLIWIAJĄ ARIMR WYPŁATĘ ŚRODKÓW…