23 MAJA 2024 R. SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O PLANIE STRATEGICZNYM DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027, WPROWADZAJĄCĄ NOWE FORMY WSPARCIA DLA ROLNIKÓW. USTAWA OBEJMUJE DOPŁATY DLA MAŁYCH GOSPODARSTW ORAZ PŁATNY EKOSCHEMAT (GAEC 8) ZWIĄZANY Z UGOROWANIEM ZIEMI. Za przyjęciem ustawy…