W DNIU 07.11.2023 R. PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI MARIAN BANAŚ ZATWIERDZIŁ INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI „DZIAŁANIA ORGANÓW PAŃSTWA W ZAKRESIE IMPORTU I OBROTU ZBOŻA I RZEPAKU Z UKRAINY”. PASIKONIKOWATYCH, BĘDĄCEGO REPREZENTANTEM NOWEJ KATEGORII ŻYWNOŚCI, Z PODPISEM „ZAWIERA OWADY JADALNE”. „Działania Ministra…