Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, konkretnie artykułem 706, jeśli dzierżawca pozostawia zasiewy na gruncie rolnym po zakończeniu dzierżawy, może żądać zwrotu nakładów, jakie poniósł na te zasiewy, o ile nie otrzymał od wydzierżawiającego odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy.