W Polsce rolnictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce, co przekłada się na preferencyjną politykę podatkową dla tego sektora. Jednakże istnieje pewne wyjątki od zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku przychodów z tzw. „działów specjalnych produkcji rolnej”.