W dniu 26 kwietnia 2019 roku została wprowadzona nowelizacja Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego (UKUR). Poniżej omówimy część wprowadzonych zmian. Jedną z kluczowych zmian jest rozszerzenie przypadków, w których nabycie nieruchomości rolnych nie wymaga zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).