Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Sejm znowelizował ustawę o dopłatach dla małych gospodarstw

23 MAJA 2024 R. SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O PLANIE STRATEGICZNYM DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027, WPROWADZAJĄCĄ NOWE FORMY WSPARCIA DLA ROLNIKÓW. USTAWA OBEJMUJE DOPŁATY DLA MAŁYCH GOSPODARSTW ORAZ PŁATNY EKOSCHEMAT (GAEC 8) ZWIĄZANY Z UGOROWANIEM ZIEMI.

Za przyjęciem ustawy głosowało 411 posłów, przeciw było 18, nikt nie wstrzymał się od głosu. Podczas prac sejmowych nad rządowym projektem nie wprowadzono żadnych poprawek. Nowelizacja realizuje wcześniejsze decyzje Komisji Europejskiej i Rady UE, a unijne rozporządzenie weszło w życie 24 maja. Kolejnym krokiem będą prace nad ustawą w Senacie.

Nowe formy wsparcia

Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie nowych form wsparcia na lata 2024-2028. Obejmuje to płatności dla małych gospodarstw oraz nowy ekoschemat dotyczący ugorowania gruntów. Płatność dla małych gospodarstw zastąpi wszystkie inne rodzaje dopłat bezpośrednich, w tym ekoschematy. Uproszczony system pozwoli rolnikom gospodarującym na niewielkich areałach na łatwiejsze uzyskanie wsparcia, bez konieczności spełniania wszystkich warunków wymaganych dla innych płatności.

Warunki udzielania płatności

Dopłaty będą przysługiwać gospodarstwom o powierzchni co najmniej 1 hektara, przy czym łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 5 hektarów na dzień 31 maja danego roku. Wysokość stawki płatności wyniesie 225 euro na hektar, z maksymalnym wsparciem do 1125 euro na gospodarstwo. Szacuje się, że około 310 tysięcy gospodarstw będzie mogło skorzystać z tej formy wsparcia.

Proces składania wniosków

Rolnicy, którzy chcą skorzystać z nowych form wsparcia w 2024 roku, muszą najpierw złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie w podstawowym terminie, na obecnie obowiązujących zasadach. Następnie, od dnia wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2024 roku, będą mogli wnioskować o płatności dla małych gospodarstw oraz ekoschematy.

Ekoschemat GAEC 8

Nowelizacja wprowadza również nowy rodzaj płatności w ramach ekoschematów – normę GAEC 8, która promuje utrzymanie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Wymaga to ugorowania 4% powierzchni gruntów rolnych gospodarstwa. Rolnicy, którzy zdecydują się na wyłączenie części ziemi z produkcji, otrzymają za to dodatkowe środki. Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że z tego rozwiązania może skorzystać około 600 tysięcy rolników, co stanowi około 48% osób ubiegających się o dopłaty bezpośrednie.

Karolina Nalewaj

Autor tekstuKarolina Nalewaj

Karolina Nalewaj jest asystentem prawnym w Kancelarii Turcza. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa rolnego.

Pytania? Indywidualna konsultacja z ekspertem w cenie 150 zł/30 min.