AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (DALEJ: „AGENCJA” LUB „ARIMR”) W DNIU 26 LUTEGO 2024 ROKU PRZYSTĄPIŁA DO NALICZANIA PŁATNOŚCI EKOSCHEMATÓW OBSZAROWYCH. PROCES REALIZACJI PŁATNOŚCI ROZPOCZNIE SIĘ W MARCU BIEŻĄCEGO ROKU. Opracowanie niezbędnych danych do ustalenia stawek płatności dla ekoschematów nastąpiło w…