KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA (DALEJ: „KOWR”) OD DNIA 1 LUTEGO DO DNIA 31 MARCA BIEŻĄCEGO ROKU AKCEPTUJE APLIKACJE NA REKOMPENSATĘ ZA NIEZAPŁACONE PRODUKTY ROLNE OD NIEWYPŁACALNYCH PODMIOTÓW. ISTOTNE JEST ZROZUMIENIE PROCEDURY SKŁADANIA WNIOSKÓW, KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA, TERMINÓW WYPŁATY REKOMPENSATY ORAZ MOMENTU, KIEDY…